Semmelweis Ignác

Semmelweis Ignác

Semmelweis Ignác

2021. január 12.

Az anyák megmentője

1818.07.01. = 26 = 8

Születési név:

 5 5 59 9 1  3 6 = 43 = 7
Semmelweis Ignác Fülöp = 92 = 11 = 2  
1 44 35 1 75 3 6 3 7 = 49 = 13 = 4

A mindennapokban használatos név:

 5 5 59  9 1 = 34 = 7
Semmelweis Ignác = 67 = 13 = 4   
1 44 35 1 75 3 = 33 = 6

 Sorsmisszió, Feladat száma: 1818.07.01. = 26 = 8

 

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1818.07.01. = 26 = 8

Az 8-as a numerológiában a Mars száma, alkotó, teremtő energia, kiváló ösztönökkel. Az egyik legerősebb karrierszám, küzdőképességgel. Az a feladata, hogy ne csak magáért, hanem másokért is harcoljon.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 7-es gyerekkor lelkileg nem könnyű, a családban nincs igazi harmónia, inkább anyai dominancia a jellemző.

Születésnap száma 01. (Nap)

Az egyik legerősebb karrierszám. Eredeti gondolatok, újító, vezetői képesség, akaraterő, egó.
 

Születési név:

 5 5 59 9 1  3 6 = 43 = 7
Semmelweis Ignác Fülöp = 92 = 11 = 2  
1 44 35 1 75 3 6 3 7 = 49 = 13 = 4

A magánhangzók értéke (Belső én) 43 = 7 (Szaturnusz)

Szellemi vezető, logikus gondolkozás, tettrekészség, karriervágy.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 49 = 13 = 4 (Föld)

Nagyon nagy elvárásai vannak magával és másokkal szemben is

Teljes névszám: 92 = 11 = 2 (Hold) Mesterszám

A legmagasabb szellemiség, elhívatottság, együttérzés, segítségnyújtás, dupla kreativitással (11).
 

A mindennapokban használatos név:

 5 5 59  9 1 = 34 = 7
Semmelweis Ignác = 67 = 13 = 4   
1 44 35 1 75 3 = 33 = 6

A magánhangzók értéke (Belső én) 34 = 7 – (Szaturnusz)

Szellemi vezetői képesség. Céltudatosság, karriervágy, kiváló elemző, analizáló képességgel.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 33 = 6 (Vénusz)

Harmóniára törekszik, együttműködő, barátkozó, persze csak egy ideig, mert a türelme véges.

Teljes névszám: 67 = 4 (Föld)

Logikus gondolkodás, következetes, munkamániás, erős benne a más embereken való segítségnyújtás.

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Semmelweis Ignác numerológiai képlete egy nagyon független, kreatív, önérvényesítő, harcos személyiséget mutat. A 3 db 1-es és 3 db 8-as egymást erősíti. A nevében lévő energiák is a magas szellemi képességeit és a határozottságát erősítik.

Az alapszámaiból hiányzó 3-as (Merkúr), a kommunikációban megjelenő magas elvárások és kritikusság miatt, valószínűleg nem tette szimpatikussá az orvos társadalomban. A tudomány világában az újító gondolatokat nehezen fogadják el. Az övéit sem.

Az 5-ös (Jupiter) hiánya

Az önbizalom hiányára utal, de a nevében a sok 5 db 5-ös értékű betű (e,n,w), ezt már pótolhatja, a hatalmas akaratereje, harcossága (a sok 1,8) és elhivatottsága a jó ügyért is a hitét erősítette.

Az alapképletből hiányzó 4-est a név energiái bőven pótolják.

A 9-es (Neptunusz) hiánya a numerológiában az együttérző képesség problémáját jelentené. A nevében lévő 2 db 9-es értékű I betűről nem is beszélve, a 92=11=2 -es Mesterszámban pontosan a legmagasabb szintű szeretet, az önfeláldozás és a világ tökéletesítése iránti vágy jelenik meg szellemi szinten.

Jó megfigyelőképessége és tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az aszepszist vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt.

Azt is megfigyelte, hogy a klórmész a gyermekágyi lázat meg tudja előzni.

Módszerének elterjesztése érdekében szélmalomharcot vívott az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselőivel.

Ragaszkodott a kórtermek rendszeres takarításához, szellőztetéséhez, napoztatásához és a gyakori ágyhuzatcseréhez.

Eljárását mások nem alkalmazták, nem látván be az ok-okozati összefüggést. Hasznossága csak a kórokozók felfedezésével nyert bizonyítást.

Csak az utókor értékelte és ismerte el munkásságát.