Puskás Tivadar

Puskás Tivadar

Puskás Tivadar

2020. szeptember 23.

PUSKÁS TIVADAR

 

A telefonközpont és a telefonhírmondó,

a rádió feltalálója.

1844.09.17. = 34 = 7

Születési név:

 3  1   9 1 1  = 15 = 6
Puskás Tivadar = 45 = 9     
7 12 1 2 4 4 9 = 30= 3

 Sorsmisszió, Feladat száma1844.09.17. = 34 = 7

 

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1844.09.17. = 34 = 7

A 7-es a numerológiában a Szaturnusz: Az a feladata, hogy szellemi vezetővé váljon, elősegítse a világ, a tudományok fejlődését.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

Puskás Tivadar a földies Szűz jegy szülötte. Uralkodó bolygója a Merkúr: elemző-analizáló képesség, logikus gondolkodás, tökéletesség, hibakeresés, kritikusság.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 9-es (szeptember) nehéz gyerekkor, a családja elszegényedett, nagy elvárásoknak kell megfelelnie, szülei a tökéletességet várják tőle.

Születésnap száma

17 = 8

Az egyik legerősebb karrierszám. 8 = Mars, 8+9 = 17 felsőbb oktávja a Plútó.

Erős akarat, kreativitás, karriervágy, kiváló ösztönökkel, küzdőképességgel.  

Születési név:

 3  1   9 1 1  = 15 = 6
Puskás Tivadar = 45 = 9     
7 12 1 2 4 4 9 = 30= 3

A magánhangzók értéke (Belső én) 15 = 6 (Vénusz)

Az intellektussal, ötletekkel, optimizmussal felerősített 6-os. Anyagias, nagy hittel, egóval, de törekszik a harmóniára is.

A Mássalhangzók értéke Külső én) 30 = 3 (Merkúr).

Okosan, pozitívan, jó kifejezőképességgel kapcsolódik a világhoz.

Teljes névszám: 45 = 9 – (Neptunusz)

Kitűnő képzelőerő, fantázia, realitásérzékkel, tökéletesítési képességgel.

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Puskás Tivadar numerológiai képlete, csak a születési számait tekintve is nagyon erős, energiákból áll. Az 1-4-7 az Anyagi világ, földhözkötöttség vonala a legerősebb. Eredeti ötletekkel, egóval (1), rendkívüli logikai érzékkel és tettrekészséggel (4), magas szintű szellemi analizáló képességekkel (7), és ehhez jön a két db 8-as: Mars, akaraterő, küzdőképesség.

Az 5-ös, Jupiter: az igazi önbizalom hiányát az előbb említett nagyon erős, kemény, földi vonal és a 2 db 8-as pótolja. Későbbi eredményei, sikerei által bizonyára optimistábbá válhatott.

A 2-es, az együttműködés hiánya tekintettel a magas elvárásaira, biztosan okozott problémákat az emberi kapcsolataiban.

A 6-os hiánya a boldogság képességének problémáját jelenti, különös tekintettel a maximalizmusára, az erős habitusára, a kemény, merev, rendkívül független személyiségére.

Erre egy példa:

Hamar és nagy akaraterővel megtanult angolul, s hogy magát a tanulásra kényszerítse, fél fejéről leborotváltatta a haját – ezzel kényszerítette magát az otthonmaradásra – ennek érdekében.

Telefonhírmondó: ez volt az addig ismert első elektronikus hír- és műsorszolgáltató közeg a világon, a rádió és internet őse. Ezt valóban Puskás Tivadar találta fel, szabadalmaztatta is, és Budapesten működött a világon először, 1893-ban.

1893. március 16-án, Hungária Szálló beli lakásán szívrohamban meghalt. Halálát az általa megalapított Telefonhírmondó repítette világgá.

(E sorok írója a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban érettségizett.)