Mátyás király

Mátyás király

Mátyás király

2021. február 20.

MÁTYÁS KIRÁLY

Királyi számokkal

1443.02.23. = 19 = 10 = 1

Születési név:

 3 1 9 1 1 = 15 =6
Hunyadi Mátyás = 53 = 8   
8 57 4 4 27 1 = 38 = 11 = 2

A mindennapokban használatos latin név:

 1 91  5 = 16 = 7
Mathias Rex = 46 = 10 = 1   
4 28 1 9 6 = 30 = 3

 Sorsmisszió, Feladat száma: 1443.02.23. = 19 = 10 = 1

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1443.02.23. = 19 = 10 = 1

Az 1-es a numerológiában a Nap száma. Eredeti gondolatok, akaraterő, egó, vezetői képesség. Uralkodásra született.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 2-es gyerekkorban az apa hiányát kell megélnie, de így is a legjobb neveltetésben volt része. Apja törökverő Hunyadi János.

Születésnap száma 23 = 5. (Jupiter)

Az egyik legszerencsésebb szám. Szellemi erő, a tudás, bölcsesség, belső erő, hit, optimizmus.

Születési név:

 3 1 9 1 1 = 15 =6
Hunyadi Mátyás = 53 = 8   
8 57 4 4 27 1 = 38 = 11 = 2

A magánhangzók értéke (Belső én) 15 = 6 (Vénusz)

Az intellektussal, egóval, hittel felerősített 6-os. Fontos a harmónia, a biztonság, érdeklődés a művészetek iránt. Addig működik együtt, ameddig az ország érdekei úgy kívánják.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 38 = 11 = 2 (Hold)

Diplomatikus együttműködést mutat a külvilág felé, de csak bizonyos mértékig hajlamos a megegyezésre.

Teljes névszám: 53 = 8 (Mars)

Az egyik legerősebb karrierszám, hatalmas hittel, önbizalommal, önérvényesítő képességgel. Több nyelven beszélt, nagy tudás, műveltség, olvasottság, humanizmus, művészetpártolás. Emellett kiválóan képzett harcos, hadvezér.

A mindennapokban használatos latin név:

 1 91  5 = 16 = 7
Mathias Rex = 46 = 10 = 1   
4 28 1 9 6 = 30 = 3

A magánhangzók értéke (Belső én) 16 = 7 – (Szaturnusz)

Szellemi vezetői képesség. Céltudatosság, karriervágy, kiváló elemző, analizáló képességgel, taktikai érzékkel.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 30 = 3 (Merkúr)

Pozitív életfelfogás, felkészültség, kitűnő kommunikációval.

Teljes névszám: 46 = 10 = 1 (Nap)

Vezetői képesség a megfelelő, keménységgel, határozottsággal.

 

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Hunyadi Mátyás numerológiai képlete egy kemény, határozott, önérvényesítő, harcos személyiséget mutat. A 4 db 1-es és 2 db 4-es valamint a névben a betűk 1-4-7es energiái (Anyagi világ-földhöz kötöttség vonal) is a magas szellemi képességeit és a határozottságát erősítik. Az alap számaiból hiányzó 7-es (Szaturnusz) miatt az érzelmeit nehezen mutatja ki. Az uralkodás nagy felelősséggel jár, egy király ne legyen túl érzelmes, inkább határozott.

Az alapszámaiból hiányzó 8-as (Mars), önérvényesítés, az eleve kemény alapszámai és az 53 = 8 - Teljes névszáma miatt nem lehet probléma.

Az 6-os (Vénusz) hiányát szintén pótolja a 15 = 6 Belső én. Éles elméje, magas szellemisége, átlagon felüli kulturáltsága és kifejezőképessége okán is, az udvari társasági életben szintén övé volt a vezető szerep. A hatalom lehet, hogy mégis csak boldogít?

Magyarország térképe Mátyás király halálakor (1490)