Martin Luther

Martin Luther

Martin Luther

2023. november 13.

Martin Luther

A protestáns reformáció szellemi atyja. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára.

1483.11.10. = 19 = 10 = 1

Születési név:

 1 9  3 5 = 18 = 9
Martin Luder = 54 = 9  
4 92 5 3 4 9 = 36 = 9

A mindennapokban használatos név:

 1 9  3 5 = 18 = 9
Martin Luther = 60 = 6  
4 92 5 3 28 9 = 42 = 6

Sorsmisszió, Feladat száma: 1483.11.10. = 19 = 10 = 1

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió, Feladat száma: 1483.11.10. = 19 = 10 = 1

Az 1-es a numerológiában a Nap száma:

Feladata, hogy kreativitásával, szellemi hozzáadott értékeivel segítse elő a világ fejlődését. Született Vezető. Tudja, mit akar. A vezetésre, a tökéletességre törekszik.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

Martin Luther a mély érzésű, de kemény Skorpió jegy szülötte. A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó: akaraterő, önérvényesítés, hatalom.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 2-es gyerekkor (február, november) sem könnyű, a tapasztalat szerint általában anyai dominanciát jelent. Apja elfoglalt vállalkozó volt, kilenc gyermekről kellett gondoskodnia, tanítatta is őket.

Születésnap száma 10 = 1 (Nap)

Idézem „A Sorsunk a Számokban” című könyvemből:

Az Egyeseknek sokszoros, akár tízszeres energiájával rendelkezik. Akaratos, zseniális alkotó elme. Vezetőnek kell lennie. Az élet minden területén kiemelkedik. Bárhova kerül, ha alacsony sorban is van, biztosan kitűnik átlagon felüli kreativitásával. Erős egyéniség, aki a saját akaratát mindenen keresztülviszi...”

 

1520. december 10-én elégette az őt kiátkozó pápai bullát.

Születési név:

 1 9  3 5 = 18 = 9
Martin Luder = 54 = 9  
4 92 5 3 4 9 = 36 = 9

 

A Magánhangzók értéke (Belső én) 18 = 9 (Neptunusz)

Szellemiség, fantázia, képzelőerő, idealizmus, erős akarattal.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 36 = 9 (Neptunusz)

Együttérzés, segítségnyújtás, önzetlenség.

Teljes névszám: 54 = 9 (Neptunusz)

Szellemi erő, optimizmussal, hittel, tökéletességre törekvés.

 

A mindennapokban használatos név:

 1 9  3 5 = 18 = 9
Martin Luther = 60 = 6  
4 92 5 3 28 9 = 42 = 6

 

A Magánhangzók értéke (Belső én) 18 = 9 (Neptunusz)

Szellemiség, fantázia, képzelőerő, idealizmus, erős akarattal.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 42 = 6 (Vénusz)

Barátságos, nyitott, együttműködő, de csak addig amíg érdemes.

Teljes névszám: 60 = 6 (Vénusz)

A zéró által sokszorosára felerősítve. Nagyon fontos a harmónia, az igazságosság. A Hit szintjén képviseli az elveit.

 

wittenbergi szobra

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Martin Luther numerológiai képlete egy nagyon erős, akaratos és független személyiséget mutat.

Nagyon ritka ennyi 1-es szám-energia egy képletben! 4-5 db 1-esnél kezdődnek az egó hegyek. A 10.-i születésnapi számában a zéró is a sokszorosára erősíti a kreativitást és az akaraterőt.

Az alapszámaiból hiányzó 2-es (Hold), az együttműködés problémáját jelenti. Nagyon rosszul éli meg ha valami vagy valaki nem tökéletes, belső türelmetlenség, sürgető magatartás.

Az 5-ös (Jupiter) az igazi optimizmus hiányára utal. Az önbizalomhiány ekkora akaraterőnél, és egónál fel sem merülhet.

7-es (Szaturnusz) hiánya érzelmi elfojtásokat belső gátlásokat jelent.

A nevében nagyon sok az érzelmi energia, családot is alapított. Egy született vezető pedig nem érzelmi alapon éri el, hogy elfogadják, tiszteljék.

9-es (Neptunusz) együttérzés hiányát jelenti, de mindkét nevében a magánhangzók értéke 9-es és van sok 9-es értékű (i,r) betű is.

 

Reformjait sokáig az egységes (úgymint a katolikus) egyház keretében szerette volna keresztül vinni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles visszhangot váltott ki, ami véget vetett a katolicizmus európai egyeduralmának.

 

Luther 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételét.

(Ehhez csatolta a búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe vonó vitairatát is.)

Ezt a napot tekintik a reformáció kezdetének és ünneplik minden év október 31-én, a reformáció napjaként.

A 95 tételt latinról hamarosan németre fordították, kinyomtatták és széles körben elterjedt. Két hét alatt ismertté vált Németországban, majd rövidesen egész Európában. (Nem volt internet!)

Luther Márton 1525. június 13-án kötött házasságot Katharina von Borával, egy kolostorból megszökött apácával, aki Luther tanainak hatására (kilencedmagával) hagyta el a zárdát. Úti céljuk Wittenberg volt, ahol hamarosan új otthonra találtak. Házasságukból hat gyermek született…