KIVEL HOZOTT ÖSSZE A SORS? - TÁRSULÁSOK, MUNKAKAPCSOLAT 7-9

KIVEL HOZOTT ÖSSZE A SORS? - TÁRSULÁSOK, MUNKAKAPCSOLAT 7-9

2019. március 20.

Kivel hozott össze a Sors?

 

A numerológiában a születési számaink nem csak a párkapcsolati esélyeinket, hanem az üzleti, társulási lehetőségeinket is mutatják.

Mi emberek, kapcsolatban vagyunk egymással az élet különböző területein.

Egymásra vagyunk utalva, munkatársak vagyunk, egy munkahelyen dolgozunk, ahol egymással jól kell együttműködnünk vagy közös vállalkozásunk van valakivel, ami nagy felelősséggel jár.

Új sorozatomban megismerheted, kivel hozott össze a Sors a munkahelyeden a munkatársad vagy a főnököd személyében, vagy egy közös üzleti vállalkozásban. Ki miben tehetséges, milyen a habitusa, mi lehet a probléma és hogyan tudjátok egymást jól kiegészíteni.


Két személyiség összehasonlítása következik a Sorsmisszió szám egy számjegyre egyszerűsített száma alapján,
aki lehet a munkatársad, főnököd vagy az üzlettársad egy közös vállalkozásban.

 

A Sorsmisszió számunk a Feladatunkat és alapvető jellevonásainkat mutatja.

 

Példa: 1981.05.19.= 1+9+8+1+0+5+1+9 = 34 = 7

Társulás, munkakapcsolat: 7-es

Sorsmisszió szám: 25 = 7, 34 = 7, 43 = 7, 52 = 7

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 1-es személyiség

Az 1-es lendületét, kreativitását nagymértékben serkenti, a 7-es hozzáadott szellemi értékei, elmélyültsége, ötletei és üzleti érzéke. Nagy siker, sokféle üzleti lehetőség származhat kettőjük társulásából. A közös célok eléréséhez mindkettőjükben megvan a tettvágy, az elszántság, a nehezebb periódusokban pedig a kiváló problémamegoldó képességük a garancia.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 2 - es személyiség

Mindkettőjük kiváló intuíciókkal, hatodik érzékkel, analizáló képességgel rendelkezik, ezért az élet olyan területein tudnak jól együtt működni, ahol valamilyen szellemi, művészi tevékenységre, vagy tudományos alkotómunkára van lehetőség. De az üzleti élet sincs kizárva. A nehezebb időszakokban a 2-es pozitív hozzáállása nagy segítséget ad a kitartáshoz, ugyanakkor a 2-esnek tudnia kell, hogy az állandó, és néha túlzott lelkesedés és jelenlét a 7-est - akinek néha szüksége van az egyedül létre, hogy a gondolatait rendezze - zavarhatja.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 3 - as személyiség

Szellemesség, aktivitás, ötletesség, sikeréhség, jó üzleti érzék, mindkettőjükben megvan. A 3-as aktív, gyorsabb, jól kommunikál, szervezi a dolgokat, a 7-es lassúbb, de nyugodtabb, megfontoltabb, ismeri és átlátja a részleteket is. Biztos a siker.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 4 - es személyiség

Mindketten a numeroszkóp 1-4-7-es hetes vonalához, vagyis az anyagi világhoz tartoznak, kötődnek, és ebben kiválóan teljesítenek. A 7-es jó elképzelései, szellemi intelligenciája és üzleti érzéke - a 4-es precizitásával és kivitelezésével társulva - sok sikert hozhat mindkettőjük számára.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 5 - ös személyiség

Az üzleti életben, ahol nem babra megy a játék, az 5-ös folyamatos bőbeszédűsége és szertelensége nem biztos, hogy megnyugtató hatással lesz a logikusan gondolkodó, éles eszű 7-esre, akit mindenekelőtt a vállalkozás eredményessége érdekel. Az 5-ösnek komolyan vissza kell fogni magát, ha szeretné, hogy megbízzanak benne.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 - 6 - os személyiség

A 6-osnak az anyagiak megszerzése, és ezzel a biztonságos jólét megteremtése, a 7-esnek pedig elsősorban a karrier, az önmegvalósítás és persze az anyagiak is fontosak. Két, meglehetősen különböző személyiség társulásában lehetnek súrlódások, de ha a 6-os elfogadja a 7-es vezetését, alkalmazkodik hozzá, és hozzáteszi a saját ötleteit, megbízhatóságát, akkor nincs kizárva, hogy együtt sikeresek legyenek.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 7-es személyiség

Hasonló az alaptermészetük, és közös az érdeklődés, az egyik legjobb társulás. Mindketten elmélyültek, átlátják a lehetőségeket, megoldják a feladatokat, és értékelik egymás szellemi kvalitásait. A Heteseknek jó az üzleti érzékük is, tehát nem csak a szellemi, tudományos alkotó munkában, hanem ha úgy gondolják, az üzleti életben is lehetnek esélyeik.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 8-as személyiség

Kettőjük kapcsolatában a 7-es racionalitása, éleseszűsége, megfontoltsága a biztos alapja a vállalkozásnak. A 8-as lendülete, szervező, kivitelező tehetsége, problémamegoldó képessége és irányítása a gyakorlatban, átlagon felüli érvényesülést, elismerést és nagy anyagi sikereket hozhat mindkettőjük számára.

 

Társulás, munkakapcsolat: 7 – 9-es személyiség

Két szellemi ember társulása elsősorban a természettudomány, a szellemi élet, a tudományos kutatás területén hozhat nagy sikereket. Anyagiak megszerzésére nem ez az ideális összeállás, de erkölcsi elismertségben biztosan nem lesz hiány.


Példa: 1982.05.19.= 1+9+8+2+0+5+1+9 = 35 = 8

Társulás, munkakapcsolat: 8-as

Sorsmisszió szám: 26 = 8, 35 = 8, 44 = 8, 53 = 8

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 1-es személyiség

Nagy üzleti sikereket hozhat e két személyiség összefogása, de ugyanakkor nagyfokú óvatosságra is szükség van ebben a társulásban. Az 1-es kezében az irányítás jó helyen van, ehhez adódik a 8-as szervező készsége, érvényesülési képessége és harciassága. Kényes kapcsolat. Nagyon kell tisztelniük egymást, és maximálisan kell törekedniük a tiszta helyzetek kialakítására, mert nagyon hamar konfliktus, súlyos összecsapás lehet belőle.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 2-es személyiség

Kölcsönös a szimpátia, közösek a célok, ha intelligensek, sikerre vannak ítélve, mert mindketten tisztában vannak azzal, hogy kinek-kinek mi a szerepe a társulásban. A 8-as a vezető, a 2-es a biztos háttér, akire mindig lehet számítani. A 8-asnak viszont ügyelnie kell arra, hogy értékelje, elismerje a társa munkáját, hozzáállását, és az érzékeny 2-es ne érezze úgy, hogy visszaélnek a korrektségével, megbízhatóságával, hogy kihasználhatják.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 3-as személyiség

A 3-as optimizmusa, lelkesedése és kreatív ötletei, valamint a 8-as anyagi érzéke, kiváló üzleti ösztönei, megvalósító ereje, problémamegoldó képessége és vezetése a garancia arra, hogy kettőjük társulása, vállalkozása sikerre van ítélve. Azt azért szem előtt kell tartaniuk, különösen a 8-asnak, hogy az anyagi sikereken is arányosan osztozzanak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 4 - s személyiség

Mindketten nagyon anyagiasak, nem kétséges, hogy szeretnének jólétben élni. A 8-as szenvedélyessége, megalomániája és optimizmusa lelkesítő hatással van bárkire, tehát egy 4-esre is természetesen. Kapcsolatukban viszont nagyon fontos a másikra való odafigyelés, mert mindketten kemények, de borzasztóan érzékenyek is. Ezért különösen vigyázniuk kell arra, ha már összekötötték az életüket, hogy a nagy pörgésben, feszültségben, minden esetben toleránsak legyenek a másikkal szemben. Még véletlenül se sértsék meg egymást, mert ezt egyikük sem viseli el.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 5 - ös személyiség

Az 5-ösnek is vannak jó ötletei, ugyanakkor a határozottság sokszor hiányzik belőle, amikor felelősséget kellene vállalni komoly dolgokban. Ebben tud a 8-as sokat segíteni, aki az anyagiakkal jól bánik, és a problémás helyzeteket határozottan megoldja. Határozott mindenben, ez viszont egy 5-ösnek, aki nehezen viseli, ha korlátozzák, túlságosan megterhelő lehet.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 6 - os személyiség

A 8-as a vezető, akinek kiváló üzleti érzéke, lendülete, a hajtómotorja a társulásuknak. A 6-os megfontoltsága pedig a biztosíték ahhoz, hogy a 8-as túlzott merészségét visszafogja. Az ő szerepe, hogy a józanészt képviselje, ugyanakkor ne visszahúzó ereje, hanem csak egészséges kontrollja legyen a vállalkozásnak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 7 - es személyiség

Kettőjük kapcsolatában a 7-es racionalitása, éleseszűsége, megfontoltsága a biztos alapja a vállalkozásnak. A 8-as lendülete, szervező, kivitelező tehetsége, problémamegoldó képessége és irányítása a gyakorlatban, átlagon felüli érvényesülést, elismerést és nagy anyagi sikereket hozhat mindkettőjük számára.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 8-as személyiség

Vágyaik, akaratuk, képességeik alapján a legtöbbre hivatottak. Amit csak lehet, mindenből a legjobbat, a legtöbbet elérhetik, megszerezhetik. Együtt nagyot alkothatnak, de önérvényesítő és ellentmondást nem tűrő személyiségük a legnagyobb akadálya is lehet az érvényesülésüknek. Csak egy szikra kell, és máris a legnagyobb ellenségekké válhatnak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 8 – 9-es személyiség

Ambíció és cselekvő képesség (8-as), valamint a megfontolt nyugodt erő (9-es) összefogásából a legnagyobb sikerek születhetnek, különösen akkor, ha valamilyen társadalmi szervezetben jön létre kettőjük összefogása, de bármilyen területen nagy dolgokat vihetnek végbe, ha a 8-as tiszteletben tudja tartani a 9-es érzékenységét és jogos érdekeit.

 

Példa: 1983.05.19.= 1+9+8+3+0+5+1+9 = 36 = 9

Társulás, munkakapcsolat: 9-es

Sorsmisszió szám: 27 = 9, 36 = 9, 45 = 9

Társulás, munkakapcsolat: 9 - 1 - es személyiség

Az 1-es ötletei, határozottsága és magas fordulatszáma tartja lendületben a vállalkozást, amihez a 9-es magas szellemisége, rálátása az összefüggésekre a biztosítja a sikert, valamint az ő személye a garancia arra, hogy a társadalmi elvárásokhoz és szabályokhoz való kompetencia meglegyen. Fontos, hogy az egyes optimizmusa inspiráló hatással legyen a 9-esre, aki viszont hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a dolgokat, túlzottan lelassíthatja, akadályozhatja az 1-es egyéniség és a vállalkozás lendületét.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 2 - es személyiség

Jó sikereket, és szerencsét hozhat a két személyiség társulása. A 9-es sokat ígérő elképzelései, a dolgokra való rálátása miatt sokra hivatott, és természetesen az ő irányítása szerint kell, hogy történjenek a dolgok, s így a vállalkozás a legjobb kézben van. Ehhez társul, a 2-es megbízhatósága, gyakorlatiassága és a saját munkáját illetően az okossága, praktikussága, ami a hosszú távú biztos sikert és ezen túl nagyon korrekt, baráti kapcsolatot is jelenthet mindkettőjük számára.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 3 - as személyiség

Ugyanúgy, mint a párkapcsolatban, a társulásokban sem túl kedvező e két, önmagában tehetséges, de teljesen különböző személyiség együttműködése. A 3-as rendkívül gyors vibrálása, sokszor felesleges fecsegése előbb-utóbb biztosan idegesíteni fogja a sokkal nyugodtabb és lassúbb 9-est. Ezzel együtt a 3-as aktivitása, kapcsolatteremtő képessége, valamint a 9-es megérzései, rálátása a dolgok menetére eredményes lehet, ha kölcsönösen megpróbálnak toleránsan közelíteni egymáshoz.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 4 - es személyiség

A 9-esnek nagy fantáziája, jó elképzelései vannak, a 4-es személyében pedig megtalálhatja azt a társat, aki felelősséggel végzett mindennapi építő munkájával, és az ügyek intézésével, mindezeket meg is tudja valósítani. Tehát a 9-es álmait a 4-es lehozhatja a Földre!

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 5 - ös személyiség

A 9-es nyugodtsága, egyetértése, jól átgondolt elképzelései nagyon jó hatással vannak egy 5-ös egyéniségre, aki lelkesen és önbizalommal tudja képviselni közös ügyüket. A humán területeken biztosan tudnak érvényesülni, de még jobbak az esélyeik, ha van a számaikban 4-es (kivitelezés), vagy 1-es (határozottság).

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 6 - os személyiség

Két személy társulása közös anyagi felelősséget, és kockázatvállalást jelent, ehhez képest, alapjában véve egyikük sem szereti vállalni a felelősséget. Amennyiben rendelkeznek a karrierhez szükséges energiákkal, tehát van bennük a vállalkozáshoz szenvedély (8-as), realitás érzék, cselekvő képesség (4-es), valamint akaraterő (1-es), akkor sikerre vannak ítélve.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 7 - es személyiség

Két szellemi ember társulása elsősorban a természettudomány, a szellemi élet, a tudományos kutatás területén hozhat nagy sikereket. Anyagiak megszerzésére nem ez az ideális összeállás, de erkölcsi elismertségben biztosan nem lesz hiány.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 8 - as személyiség

Ambíció és cselekvő képesség (8-as), valamint a megfontolt nyugodt erő (9-es) összefogásából a legnagyobb sikerek születhetnek, különösen akkor, ha valamilyen társadalmi szervezetben jön létre kettőjük összefogása, de bármilyen területen nagy dolgokat vihetnek végbe, ha a 8-as tiszteletben tudja tartani a 9-es érzékenységét és jogos érdekeit.

 

Társulás, munkakapcsolat: 9 – 9-es személyiség

Elképzelésekben biztosan nem lehet hiány, ha két magas szellemi képességgel rendelkező személyiség közös célokat szeretne megvalósítani. Intellektualitásuk lenyűgöző, a legmagasabb szellemi alkotásra képesek, s ha vannak földi számaik (4-es), és felvállalják a vezetés felelősségét (1-es), a legsikeresebb vállalkozók lehetnek, és hatalmas alkotásokat hozhatnak létre.