Kivel hozott össze a Sors? - Társulások, munkakapcsolat 4-6

Kivel hozott össze a Sors? - Társulások, munkakapcsolat 4-6

2019. február 16.

A numerológiában a születési számaink nem csak a párkapcsolati esélyeinket, hanem az üzleti, társulási lehetőségeinket is mutatják.

Mi emberek, kapcsolatban vagyunk egymással az élet különböző területein.

Egymásra vagyunk utalva, munkatársak vagyunk, egy munkahelyen dolgozunk, ahol egymással jól kell együttműködnünk vagy közös vállalkozásunk van valakivel, ami nagy felelősséggel jár.

Új sorozatomban megismerheted, kivel hozott össze a Sors a munkahelyeden a munkatársad vagy a főnököd személyében, vagy egy közös üzleti vállalkozásban. Ki miben tehetséges, milyen a habitusa, mi lehet a probléma és hogyan tudjátok egymást jól kiegészíteni.


Két személyiség összehasonlítása következik a Sorsmisszió szám egy számjegyre egyszerűsített száma alapján,
aki lehet a munkatársad, főnököd vagy az üzlettársad egy közös vállalkozásban.

 

A Sorsmisszió számunk a Feladatunkat és alapvető jellevonásainkat mutatja.

 

Példa: 1980.03.19.= 1+9+8+0+0+3+1+9 = 31 = 4

 

Társulás, munkakapcsolat: 4-es

 

Sorsmisszió szám: 22 = 4, 31 = 4, 40 = 4, 49 = 13 =4.

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 1-es személyiség

Jó sikereket ígér e két személyiség társulása. Természetesen az 1-es ötletei, kreativitása és aktivitása tartja lendületben a vállalkozást, a sikerhez pedig a 4-es racionalitása, logikai képessége és rendkívüli munkabírása járul hozzá.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 2-es személyiség

Társulásban is jó lehet a kapcsolat, ha van bennük ötletesség, akaraterő, bátorság, lendület, és bizonyos szituációkban mernek kockáztatni is, ami egy sikeres vállalkozáshoz nélkülözhetetlen. Mindketten rendkívül megbízhatóan végzik a munkájukat, fontos, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Mindenben számíthatnak egymásra, tehát ez egy nagyon korrekt kapcsolat lehet a 2-es lelkesedésével, és a 4-es kontrolljával, realitásérzékével.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 3-as személyiség

A 3-as fantáziája és ötletessége lehet a motorja vállalkozásnak, a 4-es viszont túlzottan is földön járó típus, ezért vigyáznia kell arra, hogy ne vegye el társa lelkesedését. Ha a 3-as elfogadja a 4-es kontrollját, akkor reális alapokon működhetnek együtt, így biztos a siker.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 4-es személyiség

Mindketten munkamániások, a felelősségvállalással gond nem lehet, az is biztos, hogy a vállalkozás teljesen reális alapokon indul el. Ha egyenrangúan, vállvetve, precízen, kitartóan, céltudatosan, keményen dolgoznak, biztos a siker.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 5-ös személyiség

E két, nagyon sok tulajdonságában különböző személyiség társulása sikeres lehet, ha a vállalkozásban mindkettőjük személyiségének csakis a pozitív oldala érvényesül. A 4-es precizitása, realitásérzéke, megbízhatósága, valamint az 5-ös lelkes ötletei, jó kapcsolatteremtő képessége, mozgékonysága, személyes varázsa, jó eredményeket hozhat.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 6-os személyiség

Egymást lelkesítve, energiáikat összeadva és összetartva, sokkal többet elérhetnek, mint ha külön-külön próbálkoznának. A munkához való hozzáállásuk példamutató, és egymást inspirálva meglepően kreatívak lehetnek. A legjobbat hozhatják ki önmagukból, és együtt nagyon sokra vihetik.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 7-es személyiség

Mindketten a numeroszkóp 1-4-7-es hetes vonalához, vagyis az anyagi világhoz tartoznak, kötődnek, és ebben kiválóan teljesítenek. A 7-es jó elképzelései, szellemi intelligenciája és üzleti érzéke - a 4-es precizitásával és kivitelezésével társulva - sok sikert hozhat mindkettőjük számára.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 8-as személyiség

Mindketten nagyon anyagiasak, nem kétséges, hogy szeretnének jólétben élni. A 8-as szenvedélyessége, megalomániája és optimizmusa lelkesítő hatással van bárkire, tehát egy 4-esre is természetesen. Kapcsolatukban viszont nagyon fontos a másikra való odafigyelés, mert mindketten kemények, de borzasztóan érzékenyek is. Ezért különösen vigyázniuk kell arra, ha már összekötötték az életüket, hogy a nagy pörgésben, feszültségben, minden esetben toleránsak legyenek a másikkal szemben. Még véletlenül se sértsék meg egymást, mert ezt egyikük sem viseli el.

 

Társulás, munkakapcsolat: 4 – 9-es személyiség

 A 9-esnek nagy fantáziája, jó elképzelései vannak, a 4-es személyében pedig megtalálhatja azt a társat, aki felelősséggel végzett mindennapi építő munkájával, és az ügyek intézésével, mindezeket meg is tudja valósítani. Tehát a 9-es álmait a 4-es lehozhatja a Földre!

 

Példa: 1981.03.19.= 1+9+8+1+0+3+1+9 = 32 = 5

 

Társulás, munkakapcsolat: 5-ös

 

Sorsmisszió szám: 23 = 5, 32 = 5, 41 = 5, 50 = 5.

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 1-es személyiség

Sok sikert hozhat ez a kapcsolat. Az 1-es vezetésével és ellenőrzésével, valamint az 5-ös mozgékonyságával, szervező készségével és kommunikációs tehetségével. Olyan vállalkozásban lehetnek igazán sikeresek, ahol az 5-ös kiélheti szereplési vágyait, az 1-es pedig nem akar szigorúan uralkodni rajta.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 2-es személyiség

Társulásban kedvezőek az esélyek a sikeres együttműködésre a két személyiség között. Az 5-ös vezetésével és kommunikációs készségével, valamint a hozzá kitűnően alkalmazkodó 2-es odaadó és megbízható munkájával sokra vihetik, hiszen mindegyikük azzal foglalkozik, azt teszi, amihez a legjobban ért.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 3-as személyiség

A 3-as lendülete, képzelőereje és az 5-ös kapcsolatépítő képessége, bizalmat ébresztő kisugárzása, önbizalma, okossága, bölcsessége, a siker garanciája. Kommunikáció, média, könyvkiadás, oktatás, szervezés, üzleti élet és a humán területek, ahol a legjobban ki tudják használni adottságaikat.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 4-es személyiség

E két, nagyon sok tulajdonságában különböző személyiség társulása sikeres lehet, ha a vállalkozásban mindkettőjük személyiségének csakis a pozitív oldala érvényesül. A 4-es precizitása, realitásérzéke, megbízhatósága, valamint az 5-ös lelkes ötletei, jó kapcsolatteremtő képessége, mozgékonysága, személyes varázsa, jó eredményeket hozhat.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 5-ös személyiség

Ötletekben biztosan nincs hiány, de kérdés, hogy mennyire tudják akceptálni a másik elképzeléseit, és mennyire lesz ebből hiúsági problémát. Először hatalmas a lelkesedés, beszélni rengeteget tudnak bármiről, de könnyen szalmaláng lehet belőle. Leginkább kulturális, humán területen, művészetekben, vagy különösen a lobbi tevékenységben, az üzleti életben, a politikában lehetnek együtt sikeresek.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 6-os személyiség

Az 5-ös elképzeléseinek megvalósításához, a vállalkozás sikeréhez, egy 6-os jó anyagi érzéke sok mindenben hozzájárulhat. Nem baj, ha átveszi az 5-ös optimizmusát, ugyanakkor a benne lévő óvatosság és a veszteségtől való félelem megbízható kontrollja lehet a vállalkozásnak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 7-es személyiség

Az üzleti életben, ahol nem babra megy a játék, az 5-ös folyamatos bőbeszédűsége és szertelensége nem biztos, hogy megnyugtató hatással lesz a logikusan gondolkodó, éles eszű 7-esre, akit mindenekelőtt a vállalkozás eredményessége érdekel. Az 5-ösnek komolyan vissza kell fogni magát, ha szeretné, hogy megbízzanak benne.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 8-as személyiség

Az 5-ösnek is vannak jó ötletei, ugyanakkor a határozottság sokszor hiányzik belőle, amikor felelősséget kellene vállalni komoly dolgokban. Ebben tud a 8-as sokat segíteni, aki az anyagiakkal jól bánik, és a problémás helyzeteket határozottan megoldja. Határozott mindenben, ez viszont egy 5-ösnek, aki nehezen viseli, ha korlátozzák, túlságosan megterhelő lehet.

 

Társulás, munkakapcsolat: 5 – 9-es személyiség

A 9-es nyugodtsága, egyetértése, jól átgondolt elképzelései nagyon jó hatással vannak egy 5-ös egyéniségre, aki lelkesen és önbizalommal tudja képviselni közös ügyüket. A humán területeken biztosan tudnak érvényesülni, de még jobbak az esélyeik, ha van a számaikban 4-es (kivitelezés), vagy 1-es (határozottság).

 

Példa: 1981.04.19.= 1+9+8+1+0+4+1+9 = 33 = 6

 

Társulás, munkakapcsolat: 6-os

 

Sorsmisszió szám: 24 = 6, 33 = 6, 42 = 6, 51 = 6.

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 1-es személyiség

Egyértelmű, hogy a vállalkozás vezetője csakis az 1-es lehet. A 6-os számára ez természetes, ideális együttműködő társa, vagy üzlettárs lehet. A hibalehetőség az 1-es túlzott elvárásai, tökéletesség mániája, elégedetlensége és keménysége lehet, ami a 6-os személyiség harmónia iránti erős igényének, lelki békéjének nyugalmának megzavarását jelenti.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 2 - es személyiség

Mindkettőjüknek nagyon fontos, hogy anyagi biztonságban és jó körülmények között élhessenek, és mindent megtesznek azért, hogy ez megvalósuljon. A 6-os jól tud bánni a pénzzel, üzleti érzéke és dominanciája a záloga annak, hogy kettőjük társulása sikeres lehet, és ehhez a 2-es személyében kiváló partnerre talál.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 3 - as személyiség

Jó társulást ígér e két kellemes kisugárzású egyéniség kapcsolata. A 3-as kezdeményező készsége, aktivitása, és a 6-os biztonságra törekvő óvatossága harmonikussá, a külvilágban pedig szimpatikussá teheti, a szép jövőt, sikereket ígérő vállalkozást. Különösen akkor, ha olyan tevékenységbe kezdenek, amelynek révén sok emberrel kerülhetnek kapcsolatba.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 - 4 - es személyiség

Egymást lelkesítve, energiáikat összeadva és összetartva, sokkal többet elérhetnek, mint ha külön-külön próbálkoznának. A munkához való hozzáállásuk példamutató, és egymást inspirálva meglepően kreatívak lehetnek. A legjobbat hozhatják ki önmagukból, és együtt nagyon sokra vihetik.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 5 - ös személyiség 

Az 5-ös elképzeléseinek megvalósításához, a vállalkozás sikeréhez, egy 6-os jó anyagi érzéke sok mindenben hozzájárulhat. Nem baj, ha átveszi az 5-ös optimizmusát, ugyanakkor a benne lévő óvatosság és a veszteségtől való félelem megbízható kontrollja lehet a vállalkozásnak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 6-os személyiség

Nem kétséges, hogy a közös céljaik megvalósítása érdekében mindketten jó üzleti érzékkel és gyakorlatiassággal rendelkező megbízható társat találtak, a másik személyében. Ha a személyiségük pozitív oldala nyilvánul meg, sok sikerélményben lehet részük, és ami ritka, nagy ajándéka az életnek: jó érzés, ha az üzlettársam a barátom is!

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 7-es személyiség

A 6-osnak az anyagiak megszerzése, és ezzel a biztonságos jólét megteremtése, a 7-esnek pedig elsősorban a karrier, az önmegvalósítás és persze az anyagiak is fontosak. Két, meglehetősen különböző személyiség társulásában lehetnek súrlódások, de ha a 6-os elfogadja a 7-es vezetését, alkalmazkodik hozzá, és hozzáteszi a saját ötleteit, megbízhatóságát, akkor nincs kizárva, hogy együtt sikeresek legyenek.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 8-as személyiség

A 8-as a vezető, akinek kiváló üzleti érzéke, lendülete, a hajtómotorja a társulásuknak. A 6-os megfontoltsága pedig a biztosíték ahhoz, hogy a 8-as túlzott merészségét visszafogja. Az ő szerepe, hogy a józanészt képviselje, ugyanakkor ne visszahúzó ereje, hanem csak egészséges kontrollja legyen a vállalkozásnak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 6 – 9-es személyiség

Két személy társulása közös anyagi felelősséget, és kockázatvállalást jelent, ehhez képest, alapjában véve egyikük sem szereti vállalni a felelősséget. Amennyiben rendelkeznek a karrierhez szükséges energiákkal, tehát van bennük a vállalkozáshoz szenvedély (8-as), realitás érzék, cselekvő képesség (4-es), valamint akaraterő (1-es), akkor sikerre vannak ítélve.