Kivel hozott össze a Sors? - Társulások, munkakapcsolat 1-3

Kivel hozott össze a Sors? - Társulások, munkakapcsolat 1-3

2019. január 16.

Kivel hozott össze a Sors?

 

A numerológiában a születési számaink nem csak a párkapcsolati esélyeinket, hanem az üzleti, társulási lehetőségeinket is mutatják.

Mi emberek, kapcsolatban vagyunk egymással az élet különböző területein.

Egymásra vagyunk utalva, munkatársak vagyunk, egy munkahelyen dolgozunk, ahol egymással jól kell együttműködnünk vagy közös vállalkozásunk van valakivel, ami nagy felelősséggel jár.

Új sorozatomban megismerheted, kivel hozott össze a Sors a munkahelyeden a munkatársad vagy a főnököd személyében, vagy egy közös üzleti vállalkozásban. Ki miben tehetséges, milyen a habitusa, mi lehet a probléma és hogyan tudjátok egymást jól kiegészíteni.


Két személyiség összehasonlítása következik a Sorsmisszió szám egy számjegyre egyszerűsített száma alapján,
aki lehet a munkatársad, főnököd vagy az üzlettársad egy közös vállalkozásban.

 

A Sorsmisszió számunk a Feladatunkat és alapvető jellevonásainkat mutatja.


Példa: 1986.03.19.= 1+9+8+6+0+3+1+9 = 37 = 10 = 1
 

Társulás, munkakapcsolat: 1-es

 
Sorsmisszió szám: 19 = 10 = 1, 28 = 10 = 1, 37 = 10 = 1, 46 =10 = 1

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 1-es személyiség


Nagy lehetőség, de kényes munkahelyi kapcsolat. Mindkettőjüknek sikerélményekre van szüksége, mindegyikük ösztönösen magához ragadná a kezdeményezést és a vezetést, ezért kínosan kell vigyázniuk arra, hogy a hiúságuk ne szenvedjen csorbát. Közös érdekük, hogy amelyikük jobban kommunikál, az képviselje a vállalkozást, de ezen belül, mert nem teljesen egyformák, külön-külön találják meg a saját képességeiknek megfelelő munkaterületet a vállalkozáson belül. Együtt (persze külön-külön is) nagyon sikeresek lehetnek, de ezt a közös sikert csakis egymás kölcsönös, nagyvonalú elismerésével tudják hosszútávon bebiztosítani.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 2-es személyiség


Szintén nagyon jó esélyeket ad e két személyiség társulása a vállalkozásban, egy szervezetben, a munkában. Természetesen az 1-es dominál és irányít a kapcsolatban, a 2-es pedig örömmel, és megbízhatóan hajtja végre a rábízott feladatokat. A sikerekben pedig hozzáadott értékeik arányában osztoznak, remélhetőleg mindkettőjük kölcsönös megelégedettségére.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 3-as személyiség


A vezető szerep mindenképpen az 1-esé, de akkor működhet igazán jól a kapcsolat, ha a 3-as is lehetőséget kap arra, ami neki testhezálló feladat, hogy kitűnő kommunikációs készségét a kapcsolatok építésében és a szervezésben hasznosíthassa. Ha ezt teheti, a helyén van, és örömmel végzi a munkáját, a minél nagyobb sikerek reményében.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 4-es személyiség


Jó sikereket ígér e két személyiség együttműködése, társulása. Természetesen az 1-es ötletei, kreativitása és aktivitása tartja lendületben a vállalkozást, a sikerhez pedig a 4-es racionalitása, logikai képessége és rendkívüli munkabírása járul hozzá.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 5-ös személyiség


Sok sikert hozhat ez a kapcsolat. Az 1-es vezetésével és ellenőrzésével, valamint az 5-ös mozgékonyságával, szervező készségével és kommunikációs tehetségével. Akkor lehetnek igazán sikeresek, ahol az 5-ös kiélheti szereplési vágyait, az 1-es pedig nem akar szigorúan uralkodni rajta.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 6-os személyiség


Egyértelmű, hogy a vezető csakis az 1-es lehet. A 6-os számára ez természetes, ideális együttműködő munkatársa, vagy üzlettárs lehet. A hibalehetőség az 1-es túlzott elvárásai, tökéletesség mániája, elégedetlensége és keménysége lehet, ami a 6-os személyiség harmónia iránti erős igényének, lelki békéjének nyugalmának megzavarását jelenti.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 7-es személyiség


Az 1-es lendületét, kreativitását nagymértékben serkenti, a 7-es hozzáadott szellemi értékei, elmélyültsége, ötletei, és üzleti érzéke. Nagy siker, sokféle üzleti lehetőség származhat kettőjük társulásából. A közös célok eléréséhez mindkettőjükben megvan a tettvágy, az elszántság, a nehezebb periódusokban pedig a kiváló problémamegoldó képességük a garancia.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 8-as személyiség


Nagy üzleti sikereket hozhat e két személyiség összefogása, de ugyanakkor nagyfokú óvatosságra is szükség van ebben a társulásban. Az 1-es kezében az irányítás jó helyen van, ehhez adódik a 8-as szervező készsége, érvényesülési képessége és harciassága. Kényes kapcsolat. Nagyon kell tisztelniük egymást, és maximálisan kell törekedniük a tiszta helyzetek kialakítására, mert nagyon hamar konfliktus, súlyos összecsapás lehet belőle.
 

Társulás, munkakapcsolat: 1 – 9-es személyiség


Az 1-es ötletei, határozottsága és magas fordulatszáma tartja lendületben a vállalkozást, amihez a 9-es magas szellemisége, rálátása az összefüggésekre a biztosítja a sikert, valamint az ő személye a garancia arra, hogy a társadalmi elvárásokhoz és szabályokhoz való kompetencia meglegyen. Fontos, hogy az egyes optimizmusa inspiráló hatással legyen a 9-esre, aki viszont hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a dolgokat, túlzottan lelassíthatja, akadályozhatja az 1-es egyéniség és a vállalkozás lendületét.

 

Példa: 1987.03.19.= 1+9+8+7+0+3+1+9 = 38 = 11 = 2
 

Társulás, munkakapcsolat: 2-es

 
Sorsmisszió szám: 20 = 2, 29 = 11 = 2, 38 = 11 = 2, 47 = 11 = 2.

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 1 - es személyiség

Nagyon jó esélyeket ad e két személyiség társulása a vállalkozásban, egy szervezetben, a munkában. Természetesen az 1-es dominál és irányít a kapcsolatban, a 2-es pedig örömmel, és megbízhatóan hajtja végre a rábízott feladatokat. A sikerekben pedig hozzáadott értékeik arányában osztoznak, remélhetőleg mindkettőjük kölcsönös megelégedettségére.
 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 2-es személyiség

A numerológiában a páros számok jó társulások lehetőségét jelentik. Két nem túl határozott személyiség társulása viszont nem ígérhet nagy sikereket, csakis abban az esetben, ha van legalább egy jó ötletük, és annak kivitelezésében egyformán lelkesen munkálkodnak. Eközben viszont vállvetve, folyamatosan erősítik egymásban a hitet, hogy sikerülni fog, és soha nem hagyják magukat elbizonytalanítani.

Nagy esélyük, hogy kedvességükkel, megnyerő modorukkal hamar elnyerhetik mások bizalmát, szimpátiáját. Az első eredményekből, sikerélményeikből kell további erőt, bátorságot meríteniük, és akkor már minden sokkal könnyebben megy.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 3-as személyiség

Jó társulás lehet e két személyiség összefogása, együttműködése valamilyen cél érdekében. A vezető szerep a 3-asé, aki mindenképpen sikeres akar lenni, a 2-es pedig jól teszi, ha ebből nem csinál hiúsági kérdést.

A 3-as szervező készségével, optimista életfelfogásával hajtóereje a vállalkozásnak, a 2-es pedig szívesen vállalja a segítő szerepkört, a kivitelezés fontos részét. A 3-as ötletei, kitűnő kommunikációja, és a 2-es szimpatikus, megnyerő egyénisége teheti őket sikeressé.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 4-es személyiség

Társulásban is jó lehet a kapcsolat, ha van bennük ötletesség, akaraterő, bátorság, lendület, és bizonyos szituációkban mernek kockáztatni is, ami egy sikeres vállalkozáshoz nélkülözhetetlen.

Mindketten rendkívül megbízhatóan végzik a munkájukat, fontos, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Mindenben számíthatnak egymásra, tehát ez egy nagyon korrekt kapcsolat lehet a 2-es lelkesedésével, és a 4-es kontrolljával, realitásérzékével.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 5-ös személyiség

Társulásban kedvezőek az esélyek a sikeres együttműködésre a két személyiség között. Az 5-ös vezetésével és kommunikációs készségével, valamint a hozzá kitűnően alkalmazkodó 2-es odaadó és megbízható munkájával sokra vihetik, hiszen mindegyikük azzal foglalkozik, azt teszi, amihez a legjobban ért.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 6-os személyiség

Mindkettőjüknek nagyon fontos, hogy anyagi biztonságban és jó körülmények között élhessenek, és mindent megtesznek azért, hogy ez megvalósuljon. A 6-os jól tud bánni a pénzzel, üzleti érzéke és dominanciája a záloga annak, hogy kettőjük társulása sikeres lehet, és ehhez a 2-es személyében kiváló partnerre talál.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 7-es személyiség

Mindkettőjük kiváló intuíciókkal, hatodik érzékkel, analizáló képességgel rendelkezik, ezért az élet olyan területein tudnak jól együtt működni, ahol valamilyen szellemi, művészi tevékenységre, vagy tudományos alkotómunkára van lehetőség, de az üzleti élet sincs kizárva.

A nehezebb időszakokban a 2-es pozitív hozzáállása nagy segítséget ad a kitartáshoz. Ugyanakkor a 2-esnek tudnia kell, hogy az állandó, és néha túlzott lelkesedés és jelenlét a 7-est - akinek néha szüksége van az egyedüllétre, hogy a gondolatait rendezze - zavarhatja.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 8-as személyiség

Kölcsönös a szimpátia, közösek a célok, ha intelligensek, sikerre vannak ítélve, mert mindketten tisztában vannak azzal, hogy kinek-kinek mi a szerepe a társulásban. A 8-as a vezető, a 2-es a biztos háttér, akire mindig lehet számítani. A 8-asnak viszont ügyelnie kell arra, hogy értékelje, elismerje a társa munkáját, hozzáállását, és az érzékeny 2-es ne érezze úgy, hogy visszaélnek a korrektségével, megbízhatóságával, hogy kihasználhatják.

 

Társulás, munkakapcsolat: 2 – 9-es személyiség

Jó sikereket, és szerencsét hozhat a két személyiség társulása. A 9-es sokat ígérő elképzelései, a dolgokra való rálátása miatt sokra hivatott, és természetesen az ő irányítása szerint kell, hogy történjenek a dolgok, s így a vállalkozás a legjobb kézben van. Ehhez társul, a 2-es megbízhatósága, gyakorlatiassága és a saját munkáját illetően az okossága, praktikussága, ami a hosszú távú biztos sikert és ezen túl nagyon korrekt, baráti kapcsolatot is jelenthet mindkettőjük számára.

 

Példa: 1988.03.19.= 1+9+8+8+0+3+1+9 = 39 = 12 = 3

 

Társulás, munkakapcsolat: 3-as

 

Sorsmisszió szám: 21 = 3, 30 = 3, 39 = 12 = 3, 48 =12 = 3

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 1-es személyiség

A vezető szerep mindenképpen az 1-esé, de akkor működhet igazán jól a kapcsolat, ha a 3-as is lehetőséget kap arra, ami neki testhezálló feladat, hogy kitűnő kommunikációs készségét a kapcsolatok építésében és a szervezésben hasznosíthassa. Ha ezt teheti, a helyén van, és örömmel végzi a munkáját, a minél nagyobb sikerek reményében.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 2-es személyiség

Jó társulás lehet e két személyiség összefogása, együttműködése valamilyen cél érdekében. A vezető szerep a 3-asé, aki mindenképpen sikeres akar lenni, a 2-es pedig jól teszi, ha ebből nem csinál hiúsági kérdést.

A 3-as szervező készségével, optimista életfelfogásával hajtóereje a vállalkozásnak, a 2-es pedig szívesen vállalja a segítő szerepkört, a kivitelezés fontos részét. A 3-as ötletei, kitűnő kommunikációja, és a 2-es szimpatikus, megnyerő egyénisége sikeressé teheti őket.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 3-as személyiség

Jó esélyeket mutat e két lendületes személyiség társulása. Mindketten rengeteget mozognak, utaznak, és beszélnek, mert sok emberrel vannak kapcsolatban, ezért a kereskedelem, a tanári pálya, vagy a kommunikáció, a média területén tudják a legjobban kihasználni adottságaikat.

Könnyen lelkesednek, de hamar el is múlik. Éppen ezért meg kell tanulniuk a türelmet, a kitartást, a következetességet, ellenkező esetben széteshet minden. Koncentrálniuk kell a kitűzött feladatra, és alaposan elmélyülni abban, amitől a sikert remélik, mert csak így lesz, így lehet belőle valami.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 4-es személyiség

A 3-as fantáziája és ötletessége lehet a motorja vállalkozásnak, a 4-es viszont túlzottan is földön járó típus, ezért vigyáznia kell arra, hogy ne vegye el társa lelkesedését. Ha a 3-as elfogadja a 4-es kontrollját, akkor reális alapokon működhetnek együtt, így biztos a siker.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 5-ös személyiség

A 3-as képzelőereje és az 5-ös kapcsolatépítő képessége, bizalmat ébresztő kisugárzása, önbizalma, okossága, bölcsessége, a siker garanciája. Kommunikáció, média, könyvkiadás, oktatás, szervezés, üzleti élet és a humán területek, ahol a legjobban ki tudják használni adottságaikat.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 6-os személyiség

Jó társulást ígér e két kellemes kisugárzású egyéniség kapcsolata. A 3-as kezdeményező készsége, aktivitása, és a 6-os biztonságra törekvő óvatossága harmonikussá, a külvilágban pedig szimpatikussá teheti, a szép jövőt, sikereket ígérő vállalkozást. Különösen akkor, ha olyan tevékenységbe kezdenek, amelynek révén sok emberrel kerülhetnek kapcsolatba.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 7-es személyiség

Szellemesség, aktivitás, ötletesség, sikeréhség, jó üzleti érzék, mindkettőjükben megvan. A 3-as aktív, gyorsabb, jól kommunikál, szervezi a dolgokat, a 7-es lassúbb, de nyugodtabb, megfontoltabb, ismeri és átlátja a részleteket is. Biztos a siker.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 8-as személyiség

A 3-as optimizmusa, lelkesedése és kreatív ötletei, valamint a 8-as anyagi érzéke, kiváló üzleti ösztönei, megvalósító ereje, problémamegoldó képessége és vezetése a garancia arra, hogy kettőjük társulása, vállalkozása sikerre van ítélve. Azt azért szem előtt kell tartaniuk, különösen a 8-asnak, hogy az anyagi sikereken is arányosan osztozzanak.

 

Társulás, munkakapcsolat: 3 – 9-es személyiség

Ugyanúgy, mint a párkapcsolatban, a társulásokban sem túl kedvező e két, önmagában tehetséges, de teljesen különböző személyiség együttműködése. A 3-as rendkívül gyors vibrálása, sokszor felesleges fecsegése előbb-utóbb biztosan idegesíteni fogja a sokkal nyugodtabb és lassúbb 9-est. Ezzel együtt a 3-as aktivitása, kapcsolatteremtő képessége, valamint a 9-es megérzései, rálátása a dolgok menetére eredményes lehet, ha kölcsönösen megpróbálnak toleránsan közelíteni egymáshoz.