József Attila

József Attila

2021. április 11.

JÓZSEF ATTILA

A magyar költészet

egyik legkiemelkedőbb alakja.

1905.04.11. = 21 = 3

Születési név:

 6 5 1 9 1 = 22 = 4
József Attila = 45 = 9   
1 81 6 22 3 = 23 = 5

 Sorsmisszió, Feladat száma: 1905.04.11. = 21 = 3

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1905.04.11. = 21 = 3

A 3-as a numerológiában a Merkúr bolygó, a gondolat ereje, a kiváló kifejezőképesség. Feladata, hogy szórakoztassa vagy tanítsa az embereket.

A Születésnapomra című verséből:

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon

taní-

tani!”

A numerológia az asztrológia társtudománya.

József Attila a tüzes, harcos, küzdőképes Kos jegy szülötte.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 4-es (április) gyerekkor az egyik legnehezebb. Apja hároméves korában elhagyta őket, nagyon nagy szegénységben éltek. Anyja, lánytestvérével együtt a Gyermekvédő Liga gondjaira bízta őket.

Születésnap száma 11 = 2 (Hold) - Mesterszám

Eredeti gondolatok, újító, dupla kreativitás, az ő esetében zsenialitás (11) és egó.

Születési név:

 6 5 1 9 1 = 22 = 4
József Attila = 45 = 9   
1 81 6 22 3 = 23 = 5

A magánhangzók értéke (Belső én) 22 = 4 (Föld) - Mesterszám

A numerológiában a dupla számok: 11,22, 33,,..., Mesterszámok. Akkor tekintjük annak, ha valaki már fiatal korban bizonyítja átlagon felüli képességeit, tehát megfelel a Mesterszám követelményeinek.

Az ő esetében megállunk a Mesterszámnál (22 - Hold): intuíció, médiumitás, túlzott érzelmi telítettség, ami heves cselekedetekhez vezet, megalománia, soha nem elégedett.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 23 = 5 (Jupiter)

Optimistának, felkészültnek, okosnak, bölcsnek mutatja magát. Bécsben hallgatott előadásokat, majd Párizsban a Sorbonne-on tanult és tökéletesítette nyelvtudását. Közben megismerkedett a kortárs német és francia költészettel, melynek reprezentánsai közül főleg Villon gyakorolt rá nagy hatást.

Teljes névszám: 45 = 9 (Neptunusz)

A legmagasabb szellemiség, elhívatottság, együttérzés, segítségnyújtás, a világ tökéletesítése szellemi szinten, de sok csalódás lehetősége is.

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

József Attila numerológiai képletében egyértelműen az 1-es szám a meghatározó a képességet és a személyiséget illetően is. A név betű számértékeiben is ez a domináns 4 db (a,j,s), valamint lásd: Mesterszámok, 11, 22.

Az alapszámaiból hiányzó 6-os (Vénusz), a boldogság képességének problémájára utal. Egy-két ilyen számértékű betű ezt nem pótolja!

A 7-es hiánya (7-es értékű betű sincs) abszolút érzelmi elfojtást jelent. A 6-os hiánya miatt eleve nehezen tud boldog lenni, nem képes kimutatni, befelé éli meg az érzelmeit, fennáll a depresszió lehetősége. Tíz éves korában már volt egy öngyilkossági kísérlete. Ifjúsága tele volt lemondással és brutalitással, felnőttként pedig szembesülnie kellett a meg nem értéssel. A verseiből ismerhetjük meg az érzéseit és hozzáállását a világhoz.

A 8-as (Mars) hiánya az önérvényesítő képesség, az anyagiak megteremtésének problémájára utal. Sosem dúskált az anyagi javakban, egész életében nélkülözött.

József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében. Öröksége, új szemléletmódja sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit.