Elon Musk

Elon Musk

2020. augusztus 11.

 

Feltaláló, repülő mérnök, programozó,

üzletember.

Zip2, az X.com, a PayPal, a SpaceX, a Tesla Inc., a SolarCity, a The Boring Company vállalkozások és a Hyperloop megtervezése.

1971.06.28. = 34 = 7

Születési név:

5 6 55 5 3  = 29 = 11 = 2
Elon Reeve Musk = 57 = 12 = 3
 3 5 9 4 4 12 = 28 = 10 = 1

A mindennapokban használatos név:

5 6 3  = 14 = 5
Elon Musk = 29 = 11 = 2
 3 5 4 12 = 15 = 6

Sorsmisszió, Feladat száma: 1971.06.28. = 34 = 7

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1971.06.28. = 34 = 7

A 7-es a numerológiában a Szaturnusz, az egyik legmagasabb szellemi szám, szellemi vezetőnek született. Az anyagi világ csúcsszáma. Kiváló elemző, analizáló képességgel, anyagiassággal, üzleti érzékkel.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

Elon Musk a vizes Rák jegy szülötte. Uralkodó bolygója a Hold: érzelmesség, álmodozás, fantázia, gondoskodás, fontos, hogy szükség legyen rá.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. A 6-os (június) gyerekkor nem könnyű, korán kell felelősséget vállalnia. Neki ezzel nem volt gondja. Dél-Afrikában született, de a katonaság elől 17 éves korában Kanadába költözött.

Születésnap száma 28. (Nap)

28 = 10 = 1

A feltalálók száma! Eredeti gondolatok, kreativitás, akaraterő, vezetés. Meghallgatja a másikat, de úgyis az lesz, amit ő akar!

 

Születési név:

5 6 55 5 3  = 29 = 11 = 2
Elon Reeve Musk = 57 = 12 = 3
 3 5 9 4 4 12 = 28 = 10 = 1

A magánhangzók értéke (Belső én) 29 = 11 = 2 (Hold, 11- Mesterszám).

Fantázia, álmodozás, képzelőerő, világmegváltás, segítségnyújtás, a világ jobbítása eredeti ötletekkel.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 28 = 10 = 1 (a Nap száma).

Tudja a megoldást, erősnek, határozottnak mutatja magát.

Teljes névszám: 57 = 12 = 3 – (Merkúr)

Nagyon erős karrierszám, erős hittel, optimizmussal, kiváló kifejezőképességgel, elismertség, népszerűség.

A mindennapokban használatos név:

5 6 3  = 14 = 5
Elon Musk = 29 = 11 = 2
 3 5 4 12 = 15 = 6

A magánhangzók értéke (Belső én) 14 = 5 (Jupiter)

Az egyik legerősebb karrierszám, ötletes, akaratos, nagyon kemény, tettre kész, következetes, bármi áron eléri a céljait.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 15 = 6 (Vénusz)

Barátságosan áll hozzá a világhoz, megnyerő személyiség, egy ideig megadja az együttműködés lehetőségét.

Teljes névszám: 29 = 11 = 2 (Hold)

Ez esetben nem egyszerűsítjük egy számjegyre. Neki könnyen megadhatjuk a Mesterszámot (11 = dupla kreativitás), már egészen fiatalon bizonyította, hogy magasan megfelel a Mesterszám követelményeinek.

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Elon Musk numerológiai képlete nagyon erős, mondhatni majdnem tökéletes.

Az alapszámaiból csupán egyetlen szám (energia) hiányzik. Az 5-ös (Jupiter) a belső erő, hit, önbizalom némi problémájára utalhatna. Az ő esetében a születésnap szám (28=10=1) eleve hozza a hatalmas akaraterőt. A képlete összes többi eleme is az önbizalmát, hitét erősíti. Tökéletesen tisztában van a képességeivel.

Fizikát és közgazdaságtant tanult az egyetemen, majd két diploma után otthagyta Kanadát, és az USA-ba költözött. A kaliforniai Stanford Egyetemre felvételizett, ám szinte azonnal, két nap múlva ott is hagyta. Állítása szerint azért, „hogy fontosabb problémákkal foglalkozzon, amik befolyásolják az emberiség jövőjét”. 

Szeptemberben tanfolyamok indulnak!
 

További információ és jelentkezés