Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

2021. január 23.

BENJAMIN FRANKLIN

Fizikus, feltaláló, természettudós,

államférfi, író, sakkmester, polihisztor.

1706.01.17. = 23 = 5

Születési név:

 5  1 9    1   9  = 25 = 7
Benjamin Franklin = 72 = 9 
2 51 4 5 69 523 5 = 47 = 11 = 2

 Sorsmisszió, Feladat száma: 1706.01.17. = 23 = 5

 

Használd az Ingyenes Számmisztikai kalkulátort! 

A születési számaink és az ebből kiszámított Sorsmisszió számunk mutatják a személyiségünk alapjait.

Sorsmisszió száma: 1706.01.17. = 23 = 5

Az 5-ös a numerológiában a Jupiter száma, szabadság, függetlenség, szellemi erő, belső erő, hit, optimizmus, a numeroszkóp és a személyiség középpontja. Feladata, hogy a tudást, a bölcsességet képviselje.

A numerológia az asztrológia társtudománya.

Benjamin Franklin a földies, céltudatos, kitartó, következetes Bak jegy szülötte. Uralkodó bolygója a Szaturnusz, ami a 7-es szám a numerológiában.

A numerológiában a Gyerekkori számunk a születés hónapja. Az 1-es gyerekkor elsősorban apai dominanciát jelent, nagy elvárásoknak kell megfelelnie. Már ifjúkorában bizonyította átlagon felüli kreativitását. 12 gyermekes családban született.

Születésnap száma 17. (Plútó)

8 (Mars) 8+9 = 17 = Plútó, a Mars felsőbb oktávja. Az egyik legerősebb karrierszám. Eredeti gondolatok, újító, vezetői képesség, keménység, akaraterő.

Születési név:

 5  1 9    1   9  = 25 = 7
Benjamin Franklin = 72 = 9 
2 51 4 5 69 523 5 = 47 = 11 = 2

A magánhangzók értéke (Belső én) 25 = 7 (Szaturnusz)

Szellemi vezető, logikus gondolkozás, kiváló elemző képesség, karriervágy, ezzel valami jót, újat lehet, kell adni a világnak.

A Mássalhangzók értéke (Külső én) 47 = 11 = 2 (Hold)

Együttműködő, de csak bizonyos határig, mert nagyon magas a mérce.

Teljes névszám: 72 = 9 (Neptunusz

Magas szellemiség, elhivatottság, fantázia, képzelőerő, intuíció, önzetlenség, empátia, segítségnyújtás.

A numerológiában a számok túlsúlya és a számok hiánya is kibillentséget jelent, problémára utal.

A születési számaink és a sorsmisszió szám a személyiségünk alapvető jellemvonásait mutatják.

Benjamin Franklin numerológiai képletében az eredetiség, bölcsesség, a jó szándékú, céltudatossággal, határozottsággal együtt jelenik meg.

Az alapszámaiból hiányzó 4-es (Föld), a figyelemösszpontosítás és a felelősségvállalás problémáját jelentené, de ezt a képletében erősen meglévő 7-esek (Szaturnusz – összefogottság, koncentráció) bőven pótolják, sőt ebben kitűnő. A 7-es az Anyagi világ, földhöz kötöttség vonala (1-4-7) csúcsszáma.

A 9-es (Neptunusz) hiánya a numerológiában az együttérző képesség problémáját jelentené. A nevében lévő 3 db 9-es értékű betű (i,r) már pótolhatja, a 72 = 9 - es Teljes névszámban pedig erősen megjelenik a magas szellemiséggel együtt az emberiesség, az együttérzés képessége. Megválasztották Pennsylvania kormányzójának, de fizetést nem fogadott el a szolgálatért. Egyetemet, kórházat, könyvtárat alapított.

Feltalálta többek között a villámhárítót, az üvegharmonikát, a Franklin-kályhát, a bifokális szemüveglencsét, a rugalmas katétert.

Felfedezte a hűtés egyik alapelvét, a töltésmegmaradás törvényét, a Golf áramlatot, ...
 

Benjamin Franklin (ma is megszívlelendő) 13 erénye:

1. MÉRTÉKLETESSÉG: Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig.

2. CSÖND: Csak úgy szólj, ha a magad vagy mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.

3. REND: Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenységed ideje.

4. HATÁROZOTTSÁG: Határozz, mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg, amit elhatároztál.

5. TAKARÉKOSSÁG: Csak úgy költekezz, ha mások vagy a magad javát szolgálod; ne pocsékolj.

6. SZORGALOM: Ne veszíts időt; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden fölös tevékenységet.

7. ŐSZINTESÉG: Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran s méltányosan gondolkodj, s ha szólsz, ekképpen szóljál.

8. IGAZSÁG: Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed el ne mulaszd.

9. MÉRSÉKLET: Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.

10. TISZTASÁG: Ne tűrd sem tested, sem ruhád, sem környezeted tisztátalanságát.

11. NYUGALOM: Állj ellent az apró bosszúságnak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.

12. MAKULÁTLANSÁG: Ritkán élj a kéjjel; céljának egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy magad békéjének, jóhírének rovására ne űzd.

13. ALÁZAT: Kövesd Jézust és Szókratészt